DETROIT: BECOME HUMAN

PS4《底特律 化身为人》排行榜

白1 金3 银5 铜40 总49 点数1200 19729人玩过 普通  28.23%完美
由于该游戏游玩的人数太多,筛选功能暂时关闭
1

harunika

18-05-25 4:04 am
6.2天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
2

PowerPyx

18-05-25 10:38 am
6.5天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
3

Gskyace

18-05-25 4:12 pm
7天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
4

loneyfredom

18-05-26 11:37 pm
2天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
5

moon_agent

18-05-27 4:06 am
2.2天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
6

stone_chiu

18-05-27 7:18 am
2.3天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
7

ferryjan

18-05-27 7:55 am
2.3天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
8

irina385

18-05-27 12:43 pm
2.5天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
9

vergiligus

18-05-27 3:25 pm
2.6天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
10

danielwang008

18-05-27 3:43 pm
2.3天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
11

felixus0911

18-05-27 4:00 pm
2.7天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
12

dexter_morgan-k

18-05-27 4:17 pm
2.7天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
13

Nathaniel_Wu

18-05-27 4:29 pm
2.6天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
14

TrollProO

18-05-27 5:56 pm
2.3天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
15

yuxuan_521

18-05-27 6:54 pm
2.4天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
16

ffftty_

18-05-27 7:49 pm
2.3天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
17

bladeKwing

18-05-27 8:28 pm
2.4天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
18

hjmybd

18-05-27 8:40 pm
2.8天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
19

whiteriver087

18-05-27 9:13 pm
2.2天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
20

tfyufy

18-05-27 10:28 pm
1.9天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
21

ll_76dd

18-05-27 11:13 pm
2.9天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
22

ghostgodx

18-05-27 11:23 pm
2.6天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
23

cyuhexiao

18-05-27 11:41 pm
2.1天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
24

suihuatu

18-05-28 12:12 am
3天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
25

xichentaxue

18-05-28 12:31 am
3天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
26

yottacc

18-05-28 12:41 am
2.5天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
27

ramiiko

18-05-28 12:42 am
3天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
28

syren666_

18-05-28 12:58 am
2.1天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
29

acgroxas

18-05-28 1:15 am
2.3天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
30

OtttttL

18-05-28 2:32 am
3.1天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
31

intiyama

18-05-28 2:41 am
3.1天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
32

i22lovekurumi

18-05-28 2:51 am
3.1天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
33

soonwantfool

18-05-28 3:02 am
3.1天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
34

dadanio

18-05-28 3:18 am
3.1天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
35

dab_erwuzai

18-05-28 4:58 am
1.5天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
36

chenmd110907

18-05-28 5:29 am
3.2天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
37

q212846183_hk

18-05-28 8:33 am
100%
白1 金3 银5 铜40
38

rhnyc

18-05-28 8:42 am
2.4天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
39

soloman694

18-05-28 8:56 am
3.3天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
40

andrew_yuan

18-05-28 9:01 am
100%
白1 金3 银5 铜40
41

Setsuka_Duki

18-05-28 10:46 am
5.5天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
42

lidamao_77

18-05-28 11:17 am
8.6天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
43

novinovia

18-05-28 11:41 am
3.2天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
44

LeKink

18-05-28 12:15 pm
3.5天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
45

tommybr545

18-05-28 3:01 pm
2.9天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
46

starkno

18-05-28 3:11 pm
3.6天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
47

DrDeceiver

18-05-28 4:31 pm
3.2天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
48

TheLancerDancer

18-05-28 6:02 pm
3.3天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
49

godzezez

18-05-28 6:03 pm
3.7天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
50

probiezero

18-05-28 6:51 pm
2天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
51

chenmouchao

18-05-28 7:48 pm
3.8天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
52

Atsira

18-05-28 9:02 pm
2.2天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
53

ioymydog

18-05-28 9:06 pm
3.9天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
54

serah0104242

18-05-28 10:05 pm
3.9天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
55

xanxuslink-hk

18-05-28 10:38 pm
2.5天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
56

linruigfrttghgh

18-05-28 10:38 pm
2.5天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
57

punmanlon233

18-05-28 10:39 pm
3.4天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
58

jay4329

18-05-28 10:56 pm
2.3天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
59

iceson123

18-05-29 12:25 am
2.5天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
60

tomtom99113

18-05-29 12:28 am
3.5天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
61

saber920115

18-05-29 12:54 am
3.5天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
62

zipskty800

18-05-29 1:05 am
4天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
63

SGCG556

18-05-29 1:11 am
4天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
64

vipwater911

18-05-29 1:13 am
4天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
65

zhangqjk123

18-05-29 1:15 am
4天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
66

y415785596

18-05-29 1:56 am
4.1天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
67

meonmio

18-05-29 1:58 am
4.1天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
68

anubisholic

18-05-29 7:34 am
4.3天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
69

sunjiaoshou

18-05-29 9:39 am
3.3天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
70

nanmings

18-05-29 10:14 am
2.6天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
71

maxlyu610

18-05-29 11:00 am
3.7天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
72

hugh_jervis

18-05-29 2:33 pm
3.1天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
73

watchdag

18-05-29 2:53 pm
4.6天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
74

yyoflight

18-05-29 4:32 pm
4.7天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
75

z_2626z

18-05-29 5:21 pm
4.7天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
76

miracle_426

18-05-29 6:21 pm
2.3天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
77

toss922

18-05-29 6:44 pm
4.8天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
78

yyjyyjkj

18-05-29 7:32 pm
3.5天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
79

uxiaober

18-05-29 8:09 pm
4.8天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
80

kenji_igarashi

18-05-29 8:31 pm
4.8天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
81

jinroh_yang

18-05-29 8:32 pm
4.1天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
82

zhi_V

18-05-29 8:36 pm
3.9天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
83

yaoshunyuaa

18-05-29 9:17 pm
3.1天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
84

fuwafuwaYOYO

18-05-29 10:23 pm
3.4天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
85

piebald_cat

18-05-29 11:51 pm
5天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
86

dark_hypersavior

18-05-30 12:14 am
4.3天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
87

Foxeico

18-05-30 12:25 am
4.3天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
88

camrytoday

18-05-30 12:58 am
4.2天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
89

maoskun_

18-05-30 2:43 am
5.1天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
90

dmwyolo4

18-05-30 2:47 am
2.5天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
91

krtos921

18-05-30 3:00 am
2.3天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
92

shinobi921_hk

18-05-30 3:00 am
2.3天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
93

kibouhikari

18-05-30 3:01 am
5.1天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
94

a0927636538

18-05-30 3:13 am
2.6天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
95

staooman

18-05-30 10:43 am
5.4天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
96

john_lee-1990

18-05-30 1:09 pm
5.1天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
97

yeodevil2000

18-05-30 1:15 pm
5.5天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
98

shefan_0723chn

18-05-30 1:18 pm
100%
白1 金3 银5 铜40
99

micahcheng

18-05-30 1:54 pm
4.5天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
100

starburstvoid

18-05-30 2:08 pm
5.6天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
101

nedkum

18-05-30 3:10 pm
3.1天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
102

oracle233

18-05-30 4:24 pm
2天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
103

hodgkin_cn

18-05-30 4:39 pm
5.7天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
104

diddywu

18-05-30 5:16 pm
5.2天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
105

muyebf

18-05-30 5:23 pm
2.9天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
106

N-Yuen

18-05-30 6:22 pm
5天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
107

kamizaki_tsubasa

18-05-30 7:45 pm
5.1天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
108

nickaka22

18-05-30 8:04 pm
5天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
109

shurubin

18-05-30 8:17 pm
3.2天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
110

svzeda

18-05-30 8:17 pm
2.5天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
111

a124483419

18-05-30 8:33 pm
5.8天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
112

amaterasu-iace

18-05-30 9:02 pm
5.2天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
113

sakuradz

18-05-30 9:39 pm
2.9天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
114

niiiorniii

18-05-30 9:47 pm
5.5天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
115

super-tree

18-05-30 10:02 pm
5.9天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
116

granzon5434

18-05-30 10:13 pm
4.2天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
117

easyeazy523

18-05-30 10:25 pm
3.4天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
118

hayate1989

18-05-30 10:43 pm
2.7天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
119

sudden545

18-05-30 10:49 pm
3.2天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
120

ck_boyscout

18-05-30 11:14 pm
4.4天总耗时
100%
白1 金3 银5 铜40
T