Farming Simulator 19

PS4《模拟农场19》中文奖杯列表

白1 金6 银11 铜6 总24 点数1140 2785人玩过 普通  26.86%完美

enter-yin

完成度 24/24
5月18日首个杯 6月30日最后杯 1.4个月总耗时

Farming Simulator 19

白1 金6 银11 铜6 总24

#1 坚持到底 25 Tips

收集所有的奖杯
06-30
19:37
0.40% 极为珍贵

#2 长时间游戏 (长时间游玩) 6 Tips

在单个存档中游戏时间达 10 小时
在一个存档位内总共游玩10小时。
06-28
21:54
20.10% 珍贵

#3 获利的劳工 3 Tips

银行账户有 1 千万的存款
05-18
22:14
17.30% 珍贵

#4 一件好事 1 Tips

完成 1 个任务
06-26
00:00
19.10% 珍贵

#5 及时帮忙

完成 50 个任务
06-29
00:35
1.70% 极为珍贵

#6 传说般的助手 12 Tips

完成 100 个任务
06-29
23:05
1.00% 极为珍贵

#7 后院园丁 2 Tips

耕耘 1 公顷
06-28
01:28
25.20% 珍贵

#8 从小事开始

播种 1 公顷
06-28
00:53
28.20% 珍贵

#9 高兴的作物 1 Tips

施肥 1 公顷
06-28
23:22
22.70% 珍贵

#10 种瓜得瓜 1 Tips

收割 1 公顷
06-28
01:13
31.10% 珍贵

#11 狂热的农夫

耕种 10 公顷
06-29
00:24
12.10% 非常珍贵

#12 作物丰收

播种 10 公顷
06-28
23:40
14.80% 非常珍贵

#13 快乐的作物

施肥 10 公顷
06-29
01:08
14.30% 非常珍贵

#14 丰收

收割 10 公顷
06-29
00:52
16.10% 珍贵

#15 耕作首长

耕种 100 公顷
06-30
18:57
3.10% 极为珍贵

#16 播种狂魔

播种 100 公顷
06-30
02:11
4.50% 极为珍贵

#17 狂喜的作物 1 Tips

施肥 100 公顷
06-30
19:37
5.70% 非常珍贵

#18 大丰收 8 Tips

收割 100 公顷
06-30
19:23
5.00% 极为珍贵

#19 就知道这样! 2 Tips

砍伐 1 棵树
06-29
23:09
24.40% 珍贵

#20 更多木材! 2 Tips

砍伐 25 棵树
06-29
23:15
7.50% 非常珍贵

#21 牛奶巨头 (牛奶大亨) 8 Tips

饲养 20 头奶牛
繁殖20头牛
06-26
01:48
1.50% 极为珍贵

#22 羊毛司令 (羊毛司令) 2 Tips

饲养 30 头绵羊
繁殖30只羊
06-26
01:48
1.10% 极为珍贵

#23 粉红成长者 (粉红成长者) 2 Tips

饲养 50 头生猪
繁殖50头猪
06-26
00:38
2.40% 极为珍贵

#24 鸡蛋大王 (鸡蛋大王) 1 Tips

饲养 100 只鸡
繁殖100只鸡
06-25
23:03
2.80% 极为珍贵
关联游戏
查看全部相关讨论
查看全部相关游列
查看全部最近玩过的
T