FINAL FANTASY X HD Remaster

PS3PSVPS4《最终幻想10 HD》排行榜

白1 金5 银8 铜20 总34 点数1170 8115人玩过 麻烦  16.3%完美
由于该游戏游玩的人数太多,筛选功能暂时关闭
1

tsubasa830

13-12-31 9:00 am
4.9天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
2

yuchuen_lai

14-01-07 4:22 pm
12天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
3

gmc152555563

14-01-08 10:30 pm
12.3天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
4

sakuradz

14-01-11 2:24 pm
15天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
5

Aakarin

14-01-12 8:53 pm
13.1天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
6

hayate1989

14-01-13 9:05 pm
13.3天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
7

pekywu

14-01-15 1:05 am
17.9天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
8

szbahamut

14-01-17 7:24 am
20.2天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
9

HIDWAY

14-01-17 6:20 pm
22.3天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
10

shyboy7226568

14-01-19 7:47 pm
23.1天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
11

kaiyuen751226

14-01-21 8:21 pm
25.9天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
12

fujiedesu

14-01-24 6:25 pm
6.6天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
13

shinsyoryoken

14-01-26 11:04 pm
20.6天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
14

Alucard_Wj

14-01-28 11:23 pm
23.1天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
15

Anubis19831104

14-01-30 9:48 am
27.4天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
16

windpaladin

14-01-31 12:09 am
1.1个月总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
17

xiong-shen

14-01-31 8:06 pm
12.8天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
18

RilaQoo

14-02-07 6:59 am
29.7天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
19

rekai0531

14-02-08 6:52 am
1.4个月总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
20

liweimebius

14-02-08 12:34 pm
22.7天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
21

dizzy_710

14-02-08 4:00 pm
26天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
22

izumo_o

14-02-11 4:58 pm
1.5个月总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
23

leoliu19900315

14-02-11 9:03 pm
10.6天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
24

yuniko69

14-02-15 12:07 am
25.5天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
25

sakuraikoi

14-02-15 1:49 pm
1.7个月总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
26

fengling119

14-02-15 2:26 pm
1.7个月总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
27

zbxysy

14-02-15 11:29 pm
25.1天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
28

kuroro_sizuka

14-02-17 9:53 pm
1.7个月总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
29

serge123ll

14-02-17 11:02 pm
1.3个月总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
30

LittleFrogX

14-02-18 10:06 pm
28.9天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
31

LHJ_V587

14-02-18 11:44 pm
24.3天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
32

DeeeeN_J

14-02-19 1:43 pm
1.5个月总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
33

Akechi_Hibiku

14-02-19 5:07 pm
100%
白1 金5 银8 铜20
34

ruhua_xu

14-02-21 6:47 am
1.9个月总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
35

vaan_karasu

14-02-21 10:51 am
1.8个月总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
36

thebio

14-02-25 8:14 pm
1.8个月总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
37

hurtsnow

14-02-26 12:05 am
1.6个月总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
38

sunjie8027

14-02-27 10:02 pm
2.1个月总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
39

sibyl_xuan

14-03-01 5:27 pm
16.1天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
40

GJLYXT

14-03-03 2:25 pm
1.1个月总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
41

Hieda-no-Akyuu

14-03-05 10:13 pm
1.3个月总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
42

skysart

14-03-06 12:35 pm
2.3个月总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
43

AlphardX

14-03-06 2:06 pm
2.2个月总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
44

shevaccl

14-03-08 2:16 pm
1.8个月总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
45

lucifer_0o0_

14-03-08 7:33 pm
1.2个月总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
46

ikuta-kumiko

14-03-09 12:58 am
9天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
47

TerryLam_HK

14-03-11 1:04 am
9.9天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
48

HinokamiTW

14-03-14 9:16 am
11.1天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
49

fangwen1116

14-03-14 6:31 pm
14.4天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
50

hundax

14-03-15 1:03 am
1.8个月总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
51

ReTurN_CN

14-03-15 2:39 pm
14天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
52

bbzyf

14-03-16 3:29 am
10.2天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
53

wjun520

14-03-17 2:45 pm
17.5天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
54

zstdreamer

14-03-19 12:46 am
18.5天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
55

w__phoenix

14-03-20 10:34 pm
16.3天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
56

fuwafuwaYOYO

14-03-21 5:04 am
19.7天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
57

Atsira

14-03-21 9:59 am
1.2个月总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
58

finn527

14-03-21 12:55 pm
16.9天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
59

shinningpoint

14-03-21 7:25 pm
18.6天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
60

tommy_37

14-03-21 10:21 pm
19.8天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
61

Akashic_Snake

14-03-22 9:18 pm
2个月总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
62

Happyzw

14-03-22 10:59 pm
22.3天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
63

Roxas87912

14-03-23 10:31 am
22.7天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
64

roxastse325

14-03-23 10:31 am
22.7天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
65

realsiben

14-03-23 12:49 pm
20天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
66

ldwchn

14-03-23 3:37 pm
100%
白1 金5 银8 铜20
67

jianchaguan

14-03-23 3:37 pm
23天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
68

qinqinyihao

14-03-23 4:32 pm
29.6天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
69

jy02898688

14-03-23 7:28 pm
8.4天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
70

feiyangybxb

14-03-24 1:12 am
16.4天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
71

Akiyama-Mio_PSV

14-03-24 11:56 am
2.3个月总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
72

fxy851230

14-03-24 8:16 pm
23.4天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
73

nuylnx

14-03-25 12:45 am
20.6天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
74

mstroy

14-03-25 2:19 am
19.2天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
75

Sanxy

14-03-25 7:46 am
12.5天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
76

raul716

14-03-25 8:32 pm
1.1个月总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
77

xuanren__

14-03-26 12:16 pm
22天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
78

winger_HK

14-03-27 12:31 am
26.5天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
79

ALI1120

14-03-27 2:04 am
20.1天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
80

end-fight10086

14-03-27 4:46 am
23.8天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
81

hsu01a

14-03-27 4:56 am
27.3天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
82

shenshihao

14-03-27 2:54 pm
26.2天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
83

zSeptemz

14-03-29 10:03 am
26.6天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
84

lukeatyou

14-03-29 9:19 pm
3.1个月总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
85

springchen

14-03-29 10:24 pm
1个月总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
86

clockzoo123

14-03-30 1:45 am
29.1天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
87

lavie2014

14-03-31 3:34 am
16.2天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
88

kiba_hk

14-03-31 10:05 pm
1个月总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
89

rainy0409

14-03-31 11:05 pm
27.1天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
90

rotojh

14-03-31 11:57 pm
29.9天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
91

RainBowNovaStar

14-04-01 12:10 pm
2.5个月总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
92

xqcool123

14-04-01 9:03 pm
2.2个月总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
93

chen_xian_sheng

14-04-02 11:49 am
29.5天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
94

a15800349349

14-04-02 8:48 pm
1.1个月总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
95

dirtydis

14-04-02 11:13 pm
28.9天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
96

zeroherogt

14-04-02 11:40 pm
24.3天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
97

Lawren_wind

14-04-03 3:54 pm
27.9天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
98

huayao419

14-04-03 8:31 pm
1.1个月总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
99

npzilian

14-04-04 1:29 pm
1.1个月总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
100

c964149813

14-04-04 2:21 pm
22.1天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
101

cai41022923

14-04-04 2:38 pm
1个月总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
102

HIBIKI_MOE

14-04-04 7:59 pm
1.1个月总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
103

SAZABI_512

14-04-05 2:49 pm
22.7天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
104

xichentaxue

14-04-05 4:30 pm
1.1个月总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
105

T_zh

14-04-06 7:02 pm
1.1个月总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
106

xiaoyu0714

14-04-09 3:50 am
23.4天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
107

sqazedc

14-04-09 11:40 pm
1.3个月总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
108

AGG-tong

14-04-12 1:27 am
24.2天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
109

lightmyfire98

14-04-12 3:52 am
1.1个月总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
110

dongdong803

14-04-12 10:54 pm
1.1个月总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
111

JiSheng-Yang

14-04-13 2:51 am
19.4天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
112

raywinfred

14-04-13 12:23 pm
1.1个月总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
113

love112566

14-04-13 7:24 pm
1.4个月总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
114

dannyhong213

14-04-13 9:37 pm
1.4个月总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
115

issaclk

14-04-13 10:38 pm
1.2个月总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
116

crazy0988

14-04-14 5:26 am
1.1个月总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
117

antiauxin

14-04-14 4:36 pm
1.4个月总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
118

chrischow5

14-04-14 11:57 pm
15.5天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
119

dabulan

14-04-15 12:52 am
1.1个月总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
120

sandaoliu

14-04-15 1:15 am
20.6天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜20
T