DJ-AN2011 Lv 99经验78% 6所在服排名
DJ-AN2011 PLUS排名第6
白706 金3282 银7597 铜14366 总25951
710总游戏 706完美数 1坑数 99.80完成率 45被关注
★~★~~关于“我的最速白金,那点事儿”~~★~★(对“最速党”反感或想斗嘴的,抱歉请绕行)
dj-an2011 7月前   56回复
★~★~~白金党4年500白《蝙蝠侠 起源》纪念(附心得)~~★~★
dj-an2011 1年前   60回复
《LOVE:QUIZ~恋する乙女のファイナルアンサー~》部分答案
dj-an2011 1年前   0回复
★~★~~白金党34月300白12000杯纪念~~★~★
dj-an2011 2年前   138回复
T