Eric_Cartmanbrahunspeakable Lv 13经验84% 13828所在服排名
Eric_Cartmanbrah PLUS排名第13828
白11 金57 银252 铜1071
8总游戏 1完美数 2坑数 46.25完成率 1391总奖杯
Dying Light

消逝的光芒

PS408-17 23:45
2.5年总耗时 噩梦3.46%完美
61%
白0 金1 银9 铜36
South Park™: The Fractured But Whole™

南方公园 完整破碎

PS406-22 21:09
6.1个月总耗时 容易44.65%完美
29%
白0 金0 银6 铜8
South Park™: The Stick of Truth™

南方公园 真理之杖

PS404-07 02:32
普通31.43%完美
0%
白0 金0 银0 铜0
South Park™: The Stick of Truth™

南方公园 真理之杖

PS32017-01-29 11:37
3.7天总耗时 普通36.04%完美
100%
白1 金3 银5 铜42
Red Dead Redemption

荒野大镖客 救赎

PS32017-01-25 17:34
8天总耗时 困难7.74%完美
28%
白0 金1 银4 铜19
God of War™ III

战神3

PS32017-01-17 15:37
容易57.36%完美
0%
白0 金0 银0 铜0
《巫師 3:狂獵》年度最佳遊戲版

巫师3 狂猎 年度版 港版  欧版  中文  英文 

PS42016-10-14 01:49
1.4个月总耗时 麻烦16.82%完美
93%
白0 金2 银8 铜62
Grand Theft Auto V

侠盗猎车手5

PS42016-07-29 11:17
11.6个月总耗时 噩梦1.67%完美
59%
白0 金1 银7 铜44
T