qianyingx488175 Lv 28经验35% 1578所在服排名
qianyingx 排名第1578
白113 金774 银908 铜2288
126总游戏 124完美数 1坑数 98.72完成率 4083总奖杯
イースIX -Monstrum NOX-

伊苏9 -Monstrum NOX-

PS43天前 22:03
22.5分钟总耗时 容易49.13%完美
2%
白0 金0 银0 铜2
RESIDENT EVIL 2

生化危机2 重制版

PS402-11 23:23
15.1天总耗时 困难11.57%完美
100%
白1 金4 银10 铜30
血污 :夜之儀式

血污 夜之仪式 港版  美版  中文  英文 

PS401-26 21:03
9天总耗时 极易67.43%完美
100%
白1 金3 银11 铜30
METAGAL

METAGAL 美版  英文 

PS401-15 22:44
11.5分钟总耗时 神作96.75%完美
100%
白1 金11 银0 铜0
METAGAL

METAGAL 欧版  英文 

PS401-15 22:31
12.8分钟总耗时 神作97.77%完美
100%
白1 金11 银0 铜0
METAGAL

METAGAL 港版  英文 

PS401-12 23:01
56.8分钟总耗时 神作94.27%完美
100%
白1 金11 银0 铜0
FoxyLand

FoxyLand

PS401-10 23:44
16.7分钟总耗时 神作97.65%完美
100%
白1 金11 银1 铜2
FoxyLand

FoxyLand

PS401-10 23:23
17.7分钟总耗时 神作96.24%完美
100%
白1 金11 银1 铜2
FoxyLand

FoxyLand

PS401-10 22:47
42分钟总耗时 神作96.59%完美
100%
白1 金11 银1 铜2
Until Dawn™: Rush of Blood

直到黎明 血腥突袭

PS401-06 22:41
5.1天总耗时 噩梦2.02%完美
100%
白1 金2 银16 铜21
Super Box Land Demake

Super Box Land Demake

PS42019-12-31 23:40
41.9分钟总耗时 神作95.65%完美
100%
白1 金11 银0 铜0
Super Box Land Demake

Super Box Land Demake

PS42019-12-31 22:40
1.5小时总耗时 神作93.1%完美
100%
白1 金11 银0 铜0
Super Box Land Demake

Super Box Land Demake

PS42019-12-30 22:40
23.5小时总耗时 神作92.39%完美
100%
白1 金11 银0 铜0
《DEATH STRANDING》

死亡搁浅

PS42019-12-29 19:33
1.5个月总耗时 普通29.4%完美
100%
白1 金1 银2 铜59
Hoggy2

Hoggy2

PS42019-10-31 22:25
26分钟总耗时 神作96%完美
100%
白1 金11 银0 铜0
Hoggy2

Hoggy2

PS42019-10-31 21:56
36.3分钟总耗时 神作98.86%完美
100%
白1 金11 银0 铜0
Hoggy2

Hoggy2

PS42019-10-30 23:35
2小时总耗时 神作95.07%完美
100%
白1 金11 银0 铜0
PsychoBreak® 2

恶灵附身2 日版  日文 

PS42019-10-20 23:20
4天总耗时 容易58.89%完美
100%
白1 金1 银14 铜36
The Evil Within® 2

恶灵附身2

PS42019-10-14 23:05
13.9天总耗时 麻烦21.92%完美
100%
白1 金1 银14 铜36
女神異聞錄5

女神异闻录5 港版  中文 

PS3PS42019-09-29 19:32
1.3个月总耗时 普通29.1%完美
100%
白1 金3 银5 铜40
Persona 4 The GOLDEN

女神异闻录4 黄金版 港版  中文  韩文 

PSV2019-08-25 18:28
2.6个月总耗时 麻烦23.02%完美
100%
白1 金3 银6 铜40
深夜迴

深夜迴 港版  中文 

PS42019-08-19 23:49
4.1天总耗时 容易47.14%完美
100%
白1 金4 银11 铜18
Mochi Mochi Boy

Mochi Mochi Boy 欧版  英文 

PS42019-08-14 22:07
22.1分钟总耗时 神作99.19%完美
100%
白1 金11 银0 铜0
Mochi Mochi Boy

Mochi Mochi Boy 美版  英文 

PS42019-08-14 00:29
25分钟总耗时 神作98.55%完美
100%
白1 金11 银0 铜0
Mochi Mochi Boy

Mochi Mochi Boy 港版  英文 

PS42019-08-13 23:36
1.2小时总耗时 神作96.59%完美
100%
白1 金11 银0 铜0
Goat Simulator

模拟山羊

PS42019-08-10 22:58
5天总耗时 噩梦3.64%完美
100%
白1 金5 银15 铜62
艾希

艾希

PS42019-08-02 01:16
3.3小时总耗时 神作96.14%完美
100%
白1 金3 银16 铜14
艾希

艾希

PS42019-08-01 21:12
1.1天总耗时 极易74.96%完美
100%
白1 金3 银16 铜14
The Inpatient

The Inpatient

PS42019-07-30 23:34
2.3天总耗时 困难14.35%完美
100%
白1 金7 银10 铜4
Bird Game +

Bird Game + 欧版  英文 

PS42019-07-27 20:42
32.4分钟总耗时 神作96.43%完美
100%
白1 金11 银0 铜0
T