serah0104242You miss 100% of the Lv 55经验55% 106所在服排名
serah0104242 PLUS排名第106
白338 金2073 银2885 铜5974
378总游戏 343完美数 15坑数 94.34完成率 11270总奖杯
宵星傳奇 REMASTER

薄暮传说 重制版

PS43天前 23:04
2.9天总耗时 地狱0.98%完美
7%
白0 金0 银0 铜5
Beyond: Two Souls™

超凡 双生

PS44天前 14:31
1个月总耗时 麻烦20.4%完美
100%
白1 金3 银6 铜36
Marvel's Spider-Man

漫威蜘蛛侠

PS48天前 00:42
3.9个月总耗时 困难12.97%完美
100%
白1 金5 银14 铜54
Assassin's Creed® Odyssey

刺客信条 奥德赛

PS412天前 17:39
3.2个月总耗时 地狱0%完美
85%
白1 金2 银11 铜47
光明之響 龍奏回音

光明之响 龙奏回音

PS42018-12-26 19:57
1.3小时总耗时 麻烦22.72%完美
7%
白0 金0 银0 铜5
FINAL FANTASY XV MULTIPLAYER: COMRADES

FINAL FANTASY XV MULTIPLAYER: COMRADES

PS42018-12-23 03:49
1.1天总耗时
92%
白0 金2 银3 铜8
FINAL FANTASY XV MULTIPLAYER: COMRADES

FINAL FANTASY XV MULTIPLAYER: COMRADES

PS42018-12-15 16:49
14.4小时总耗时 地狱0%完美
92%
白0 金2 银3 铜8
FINAL FANTASY XV MULTIPLAYER: COMRADES

FINAL FANTASY XV MULTIPLAYER: COMRADES

PS42018-12-15 05:33
17.1小时总耗时 困难12.5%完美
92%
白0 金2 银3 铜8
FINAL FANTASY XV MULTIPLAYER: COMRADES

FINAL FANTASY XV MULTIPLAYER: COMRADES

PS42018-12-14 01:27
3.1小时总耗时 麻烦19.89%完美
92%
白0 金2 银3 铜8
Hollow Knight

空洞骑士

PS42018-12-09 16:02
7.5天总耗时 普通33.33%完美
100%
白1 金5 银11 铜18
初情スプリンクル

初情スプリンクル

PS42018-12-08 13:14
42.1分钟总耗时 神作98.55%完美
100%
白1 金8 银5 铜6
花咲ワークスプリング!

花咲ワークスプリング!

PS42018-12-08 12:28
1.3小时总耗时 神作98.31%完美
100%
白1 金7 银5 铜12
初情スプリンクル

初情スプリンクル

PSV2018-12-08 12:05
41.9分钟总耗时 神作100%完美
100%
白1 金8 银5 铜6
FullBlast

FullBlast

PSV2018-12-03 07:22
22.8分钟总耗时 神作96.92%完美
100%
白1 金11 银2 铜0
Super Destronaut DX

Super Destronaut DX

PSV2018-12-03 07:22
34.3分钟总耗时 神作100%完美
100%
白1 金11 银2 铜0
FullBlast

FullBlast

PSV2018-12-03 06:29
22.3分钟总耗时 神作97.74%完美
100%
白1 金11 银2 铜0
Super Destronaut DX

Super Destronaut DX

PSV2018-12-03 06:29
31.7分钟总耗时 神作98.17%完美
100%
白1 金11 银2 铜0
Super Destronaut DX

Super Destronaut DX

PS42018-12-03 05:36
15分钟总耗时 神作98.74%完美
100%
白1 金11 银2 铜0
Super Destronaut DX

Super Destronaut DX

PS42018-12-03 05:36
11分钟总耗时 神作99.02%完美
100%
白1 金11 银2 铜0
Super Destronaut DX

Super Destronaut DX

PS42018-12-03 05:35
10.4分钟总耗时 神作99.31%完美
100%
白1 金11 银2 铜0
FullBlast

FullBlast

PS42018-12-03 05:35
16.6分钟总耗时 神作100%完美
100%
白1 金11 银2 铜0
FullBlast

FullBlast

PS42018-12-03 05:35
13.5分钟总耗时 神作98.16%完美
100%
白1 金11 银2 铜0
FullBlast

FullBlast

PS42018-12-03 05:35
13.7分钟总耗时 神作99.59%完美
100%
白1 金11 银2 铜0
FullBlast

FullBlast

PSV2018-12-03 05:28
4.1小时总耗时 神作100%完美
100%
白1 金11 银2 铜0
Super Destronaut DX

Super Destronaut DX

PSV2018-12-03 05:28
4.4小时总耗时 神作100%完美
100%
白1 金11 银2 铜0
女神異聞錄3 月夜熱舞

女神异闻录3 月夜热舞

PSVPS42018-11-29 17:39
3.9天总耗时 极易66.91%完美
100%
白1 金3 银12 铜26
女神異聞錄5 星夜熱舞

女神异闻录5 星夜热舞

PSVPS42018-11-25 20:20
4天总耗时 容易56.67%完美
100%
白1 金3 银12 铜26
女神異聞錄4 通宵熱舞

女神异闻录4 通宵热舞

PS42018-11-21 18:54
4天总耗时 极易61.5%完美
100%
白1 金3 银15 铜21
Jack N' Jill DX

Jack N' Jill DX

PS42018-11-18 01:34
22.5分钟总耗时 神作99.63%完美
100%
白1 金11 银0 铜0
Jack N' Jill DX

Jack N' Jill DX

PS42018-11-18 01:33
10.5分钟总耗时 神作99.26%完美
100%
白1 金11 银0 铜0
T