weiyali Lv 62经验41% 202所在服排名
weiyali PLUS排名第202
白373 金3127 银2706 铜4160
659总游戏 268完美数 39坑数 83.07完成率 10366总奖杯
Tamiku

Tamiku

PS4前天 18:21
13分钟总耗时
100%
白1 金11 银0 铜0
Tamiku

Tamiku

PS4前天 18:21
极易87.5%完美
100%
白1 金11 银0 铜0
Tamiku

Tamiku

PS4前天 18:21
31.8分钟总耗时 神作100%完美
100%
白1 金11 银0 铜0
Takotan

Takotan

PS45天前 21:56
神作100%完美
100%
白1 金10 银4 铜0
Takotan

Takotan

PS45天前 21:56
神作100%完美
100%
白1 金10 银4 铜0
Takotan

Takotan

PS47天前 22:20
4.4小时总耗时 神作100%完美
100%
白1 金10 银4 铜0
Takotan

Takotan

PS47天前 22:19
1.4小时总耗时 极易90%完美
100%
白1 金10 银4 铜0
DETROIT: BECOME HUMAN

底特律 化身为人

PS410天前 22:24
1.8年总耗时 普通28.42%完美
22%
白0 金0 银0 铜15
DEAD OR ALIVE 6

死或生6

PS410天前 22:24
普通30.42%完美
1%
白0 金0 银0 铜1
人中之龍 極

如龙 极 港版  中文 

PS408-28 19:27
4.6年总耗时 麻烦18.85%完美
50%
白0 金1 银2 铜25
媽媽把我的遊戲機藏起來了!

妈妈把我的游戏机藏起来了!

PS408-28 16:06
1.7小时总耗时 极易79.66%完美
100%
白0 金2 银3 铜2
《DEATH STRANDING》

死亡搁浅

PS408-28 16:06
3.6个月总耗时 普通32.55%完美
44%
白0 金0 银0 铜31
Sekiro™: Shadows Die Twice

只狼 影逝二度

PS408-26 19:17
1.4年总耗时 容易57.66%完美
6%
白0 金0 银0 铜4
人中之龍0 誓約的場所

如龙0 誓约的场所 港版  中文 

PS3PS408-26 19:16
5.3年总耗时 麻烦16.91%完美
78%
白0 金2 银2 铜39
Ghost of Tsushima

对马岛之魂

PS408-26 15:41
1.3个月总耗时 极易62.08%完美
100%
白1 金2 银9 铜40
人中之龍 極2

如龙 极2

PS408-25 22:26
2.3年总耗时 普通30.87%完美
100%
白1 金1 银7 铜50
真·三國無雙8

真三国无双8

PS408-25 20:50
4.1小时总耗时 普通31.47%完美
7%
白0 金0 银0 铜5
Two Point Hospital

双点医院

PS408-25 20:49
26.5天总耗时 麻烦19.8%完美
31%
白0 金1 银6 铜5
Heroes Trials

Heroes Trials 美版  英文 

PSV08-23 13:35
27.8分钟总耗时 神作95.83%完美
100%
白1 金11 银1 铜0
Heroes Trials

Heroes Trials 港版  英文 

PSV08-23 11:29
29.8分钟总耗时 神作91.01%完美
100%
白1 金11 银1 铜0
Gravity Duck

Gravity Duck

PSV08-23 10:12
神作100%完美
100%
白1 金11 银0 铜0
Gravity Duck

Gravity Duck

PSV08-23 09:48
15.5分钟总耗时 神作97.3%完美
100%
白1 金11 银0 铜0
Gravity Duck

Gravity Duck

PSV08-23 09:14
神作96.82%完美
100%
白1 金11 银0 铜0
A Winter's Daydream

A Winter's Daydream

PSV08-22 19:07
1.2小时总耗时 神作100%完美
100%
白1 金11 银0 铜0
Iron Snout

Iron Snout 欧版  英文 

PSV08-22 14:02
神作98.85%完美
100%
白1 金10 银5 铜0
Iron Snout

Iron Snout 美版  英文 

PSV08-22 12:38
44.1分钟总耗时 神作97.67%完美
100%
白1 金10 银5 铜0
Iron Snout

Iron Snout 港版  英文 

PSV08-21 23:58
神作98.09%完美
100%
白1 金10 银5 铜0
Super Wiloo Demake

Super Wiloo Demake

PSV08-21 22:05
神作100%完美
100%
白1 金9 银7 铜2
Super Wiloo Demake

Super Wiloo Demake

PSV08-21 21:07
47.4分钟总耗时 神作97.01%完美
100%
白1 金9 银7 铜2
A Winter's Daydream

A Winter's Daydream

PSV08-21 18:16
5.8小时总耗时 神作98.28%完美
100%
白1 金11 银0 铜0
T