xiaochi521 Lv 411经验37% 2422所在服排名
xiaochi521 PLUS排名第2422
白119 金765 银966 铜2118
173总游戏 111完美数 38坑数 71.82完成率 3968总奖杯
无主之地®3

无主之地3

PS510-07 22:24
11.4天总耗时 困难5.01%完美
12%
白0 金0 银2 铜13
Castlevania Requiem: Symphony Of The Night & Rondo Of Blood

恶魔城 安魂曲:月下夜想曲&血之轮回

PS410-05 11:29
普通27.87%完美
1%
白0 金0 银0 铜1
无主之地®3

无主之地3

PS410-02 22:58
2.5小时总耗时 噩梦3.09%完美
3%
白0 金0 银0 铜5
Grand Theft Auto V

侠盗猎车手5

PS410-02 12:27
7个月总耗时 噩梦1.67%完美
9%
白0 金0 银0 铜10
Explosionade DX

爆破机甲 DX

PSVPS409-25 17:48
5.1天总耗时 极易70%完美
100%
白1 金8 银7 铜4
Gods of Almagest

Gods of Almagest

PSV09-25 17:48
1.1个月总耗时 极易65%完美
100%
白1 金9 银4 铜5
Shoot 1UP DX

Shoot 1UP DX

PSVPS409-25 17:48
12.3天总耗时 极易70%完美
100%
白1 金9 银4 铜4
Battle Rockets (2.0)

Battle Rockets (2.0)

PSV09-25 17:48
13.6天总耗时 极易73.91%完美
100%
白1 金11 银0 铜0
Battle Rockets (2.0)

Battle Rockets (2.0)

PSV09-25 17:48
5.2天总耗时 极易70.83%完美
100%
白1 金11 银0 铜0
灾厄逆刃

灾厄逆刃

PSV09-25 17:48
1.6个月总耗时 普通31.43%完美
100%
白1 金3 银8 铜31
Habroxia 2

Habroxia 2

PSV09-25 17:48
29.4天总耗时 麻烦25%完美
95%
白1 金4 银10 铜26
Takotan

Takotan

PSV09-25 17:48
5.9天总耗时 极易73.68%完美
100%
白1 金10 银4 铜0
The Lost Cube

The Lost Cube

PSV09-25 17:48
18.3天总耗时 容易57.14%完美
100%
白1 金8 银10 铜2
Yumeutsutsu Re:After

梦现Re:After

PSV09-25 17:48
1.4个月总耗时 极易72%完美
100%
白1 金8 银4 铜9
Yumeutsutsu Re:Master

梦现Re:Master

PSV09-25 17:48
1.1个月总耗时 极易65.22%完美
100%
白1 金8 银5 铜11
UnMetal

非合金装备

PSV09-25 17:48
16.2天总耗时 容易46.67%完美
100%
白1 金3 银12 铜25
Habroxia 2

Habroxia 2

PSV09-25 17:48
18.5天总耗时 普通27.27%完美
95%
白1 金4 银10 铜26
Habroxia 2

Habroxia 2

PSV09-25 17:48
5.1天总耗时 普通34.62%完美
95%
白1 金4 银10 铜26
Pachi Pachi on a roll

Pachi Pachi on a roll

PSV09-25 17:48
14.9天总耗时 容易44.44%完美
100%
白1 金8 银4 铜10
Kawaii Deathu Desu

可爱死了Desu

PSV09-25 17:48
8.5天总耗时 极易64.29%完美
100%
白1 金1 银15 铜32
Takotan

Takotan

PSV09-25 17:48
23.8天总耗时 极易69.44%完美
100%
白1 金10 银4 铜0
Synergia

协同效应

PSV09-25 17:48
1.7个月总耗时 极易71.21%完美
100%
白1 金9 银5 铜0
Takotan

Takotan

PSV09-25 17:48
7.6天总耗时 极易66.67%完美
100%
白1 金10 银4 铜0
Takotan

Takotan

PSV09-25 17:47
7.9天总耗时 极易65%完美
100%
白1 金10 银4 铜0
Planet RIX-13

Planet RIX-13 港版  英文 

PSV09-25 17:47
2.7个月总耗时 极易80.23%完美
100%
白1 金8 银8 铜1
Super Skull Smash Go! 2 Turbo

Super Skull Smash Go! 2 Turbo

PSV09-25 17:47
22天总耗时 容易50%完美
100%
白1 金7 银9 铜7
My Aunt is a Witch

My Aunt is a Witch

PSV09-25 17:47
9.6天总耗时 容易59.09%完美
100%
白1 金8 银9 铜1
Pachi Pachi on a roll

Pachi Pachi on a roll

PSV09-25 17:47
21.2天总耗时 容易47.22%完美
100%
白1 金8 银4 铜10
A Winter's Daydream

A Winter's Daydream 港版  英文 

PSV09-25 17:47
2.7个月总耗时 极易87.5%完美
100%
白1 金11 银0 铜0
Breeder Homegrown: Director's Cut

Breeder Homegrown: Director's Cut

PSV09-25 17:47
13.7天总耗时 极易78.46%完美
100%
白1 金11 银0 铜0
T