zhangquandang1285 Lv 2经验28% 143670所在服排名
zhangquandang 排名第143670
白0 金0 银1 铜19
12总游戏 0完美数 10坑数 2.75完成率 20总奖杯
《Apex 英雄》獎盃

Apex 英雄

PS403-20 17:27
10.8天总耗时 困难7.93%完美
10%
白0 金0 银0 铜2
Warframe

星际战甲 港版  美版  欧版  英文 

PS403-18 22:20
8.6天总耗时 地狱0.2%完美
4%
白0 金0 银0 铜6
LET IT DIE

LET IT DIE

PS403-18 00:16
地狱0.27%完美
0%
白0 金0 银0 铜0
3on3 街頭籃球

3on3 街头篮球 港版  中文 

PS403-16 20:43
噩梦1.5%完美
1%
白0 金0 银0 铜1
EA SPORTS™UFC®3

EA SPORTS™UFC®3

PS403-15 14:31
3.9天总耗时 地狱0.72%完美
17%
白0 金0 银1 铜9
《決勝時刻®:現代戰爭®》

使命召唤 现代战争

PS403-11 15:20
困难6.89%完美
0%
白0 金0 银0 铜0
Warface

Warface

PS403-10 15:55
地狱0.53%完美
0%
白0 金0 银0 铜0
DCUO Trophies

DC宇宙Online 港版  美版  英文 

PS403-10 12:16
地狱0%完美
0%
白0 金0 银0 铜0
Brawlhalla

Brawlhalla

PS403-10 11:54
噩梦1.44%完美
1%
白0 金0 银0 铜1
Life Is Strange™

奇异人生

PS403-10 10:31
容易50.91%完美
0%
白0 金0 银0 铜0
H1Z1

H1Z1 港版  中文 

PS403-09 23:29
地狱0.24%完美
0%
白0 金0 银0 铜0
THE PLAYROOM

THE PLAYROOM

PS403-09 23:29
噩梦2.51%完美
0%
白0 金0 银0 铜0
T