1
cl5047

cl5047

hk
Lv 100经验1% 1637游戏 7%完美率 1246白金 4832金杯 14020银杯 41004铜杯
2
kimoom1985

kimoom1985

hk
Lv 100经验1% 847游戏 4%完美率 741白金 2765金杯 7821银杯 23043铜杯
3
ridysoft

ridysoft

hk
Lv 100经验1% 777游戏 3%完美率 664白金 2316金杯 6999银杯 22757铜杯
4
aben1981

aben1981

hk
Lv 100经验1% 761游戏 0%完美率 669白金 2506金杯 7149银杯 21022铜杯
5
Djisont

Djisont

hk PLUS
Lv 92经验76% 147游戏 0%完美率 621白金 2168金杯 6464银杯 19658铜杯
6
At_Work

At_Work

hk
Lv 90经验68% 697游戏 0%完美率 577白金 1957金杯 6220银杯 20549铜杯
7
everestshadow

everestshadow

hk
Lv 71经验22% 505游戏 0%完美率 450白金 1763金杯 4563银杯 13581铜杯
8
BORA_226

BORA_226

hk PLUS
Lv 70经验80% 894游戏 66%完美率 374白金 1910金杯 5021银杯 12414铜杯
9
jayjayszsz

jayjayszsz

hk
Lv 63经验33% 566游戏 60%完美率 331白金 1592金杯 4580银杯 10741铜杯
10
platsify

Platsify

hk
Lv 58经验1% 368游戏 97%完美率 353白金 1183金杯 3570银杯 11403铜杯
11
shenpanzhilun

shenpanzhilun

hk
Lv 54经验86% 362游戏 0%完美率 336白金 1254金杯 3260银杯 9702铜杯
12
BestNevan

BestNevan

hk PLUS
Lv 43经验1% 211游戏 98%完美率 234白金 1039金杯 2865银杯 5104铜杯
13
manna2008

manna2008

hk
Lv 41经验76% 389游戏 70%完美率 171白金 733金杯 2348银杯 7897铜杯
14
Golden_rush

Golden_rush

hk PLUS
Lv 40经验86% 330游戏 0%完美率 204白金 803金杯 2120银杯 6936铜杯
15
Mr-SuperD

Mr-SuperD

hk
Lv 40经验69% 243游戏 0%完美率 220白金 848金杯 2141银杯 6320铜杯
16
Jerry-WX

Jerry-WX

hk
Lv 40经验1% 142游戏 98%完美率 207白金 811金杯 2162银杯 6194铜杯
17
raysu423

raysu423

hk PLUS
Lv 37经验41% 167游戏 0%完美率 168白金 594金杯 2015银杯 6533铜杯
18
CHN-SharkFY

CHN-SharkFY

hk PLUS
Lv 34经验91% 187游戏 99%完美率 141白金 624金杯 1737银杯 5568铜杯
19
iceshadow0

iceshadow0

hk PLUS
Lv 32经验99% 434游戏 38%完美率 122白金 466金杯 1520银杯 5896铜杯
20
wdabc123456

wdabc123456

hk
Lv 32经验51% 176游戏 94%完美率 151白金 531金杯 1384银杯 5111铜杯
21
Ash-QQ

Ash-QQ

hk PLUS
Lv 31经验74% 255游戏 63%完美率 120白金 445金杯 1678银杯 4894铜杯
22
Rei_Ayanami_Rei

Rei_Ayanami_Rei

hk PLUS
Lv 31经验64% 160游戏 95%完美率 139白金 511金杯 1542银杯 4480铜杯
23
Asaikaoru

Asaikaoru

hk PLUS
Lv 31经验22% 313游戏 50%完美率 115白金 414金杯 1417银杯 5316铜杯
24
gcf_0427

gcf_0427

hk
Lv 30经验71% 195游戏 0%完美率 129白金 425金杯 1389银杯 4800铜杯
25
djmaxwing

djmaxwing

hk
Lv 29经验72% 345游戏 45%完美率 79白金 420金杯 1257银杯 5035铜杯
26
Alex_qqqq

Alex_qqqq

hk PLUS
Lv 29经验23% 113游戏 0%完美率 109白金 377金杯 1526银杯 4067铜杯
27
vip_hello

vip_hello

hk PLUS
Lv 27经验18% 59游戏 0%完美率 100白金 337金杯 1205银杯 3688铜杯
28
prlovemdy

prlovemdy

hk
Lv 26经验93% 127游戏 0%完美率 101白金 433金杯 1049银杯 3249铜杯
29
namezhoule

namezhoule

hk PLUS
Lv 26经验5% 202游戏 54%完美率 91白金 402金杯 935银杯 3194铜杯
30
BlackCat707

BlackCat707

hk
Lv 22经验34% 89游戏 85%完美率 74白金 230金杯 847银杯 2623铜杯
31
bloodinesspewee

bloodinesspewee

hk
Lv 21经验32% 74游戏 98%完美率 71白金 217金杯 726银杯 2432铜杯
32
wang12qq

wang12qq

hk
Lv 21经验3% 115游戏 61%完美率 66白金 214金杯 669银杯 2472铜杯
T