385
cliff_shu

Cliff_shu

cn
Lv 12经验60% 61游戏 0%完美率 12白金 54金杯 192银杯 535铜杯
386
chou-dou-fu

Chou-Dou-Fu

cn PLUS
Lv 12经验60% 34游戏 50%完美率 13白金 73金杯 165银杯 463铜杯
387
sa_autolas

SA_Autolas

cn
Lv 12经验59% 24游戏 63%完美率 15白金 51金杯 153银杯 594铜杯
388
KUMBE01

kumbe01

cn
Lv 12经验59% 133游戏 14%完美率 6白金 41金杯 169银杯 729铜杯
389
sliencercui

sliencercui

cn
Lv 12经验58% 0游戏 0%完美率 6白金 39金杯 146银杯 782铜杯
390
cxyxa

CXYXA

cn PLUS
Lv 12经验58% 24游戏 67%完美率 15白金 60金杯 154银杯 530铜杯
391
ach_orite

ach_orite

cn
Lv 12经验56% 71游戏 25%完美率 8白金 43金杯 135银杯 742铜杯
392
whotouchmybanana

WhoTouchMyBanana

cn
Lv 12经验54% 36游戏 69%完美率 12白金 76金杯 168银杯 423铜杯
393
tvgame30622946

TVGAME30622946

cn
Lv 12经验54% 19游戏 84%完美率 15白金 54金杯 149银杯 557铜杯
394
sundonkeyboy

SunDonkeyBOY

cn PLUS
Lv 12经验54% 91游戏 20%完美率 7白金 45金杯 136银杯 732铜杯
395
jay1987521

Jay1987521

cn
Lv 12经验54% 23游戏 64%完美率 13白金 69金杯 141银杯 506铜杯
396
banshanyao

banshanyao

cn PLUS
Lv 12经验54% 19游戏 77%完美率 13白金 32金杯 171银杯 667铜杯
397
mythornfro

mythornfro

cn PLUS
Lv 12经验54% 33游戏 48%完美率 14白金 62金杯 129银杯 558铜杯
398
klza-yu

klza-yu

cn
Lv 12经验54% 30游戏 55%完美率 9白金 65金杯 160银杯 538铜杯
399
momentwy

MOMENTWY

cn
Lv 12经验53% 0游戏 0%完美率 7白金 52金杯 159银杯 639铜杯
400
yorunekorin

yorunekorin

cn
Lv 12经验53% 35游戏 52%完美率 11白金 78金杯 202银杯 348铜杯
401
trophyhunter_jin

TrophyHunter_Jin

cn PLUS
Lv 12经验53% 68游戏 26%完美率 7白金 44金杯 138银杯 728铜杯
402
ViNevermore

ViNevermore

cn
Lv 12经验53% 43游戏 38%完美率 11白金 48金杯 147银杯 637铜杯
403
tekken7083

tekken7083

cn PLUS
Lv 12经验53% 228游戏 8%完美率 0白金 23金杯 131银杯 951铜杯
404
silence171125

silence171125

cn PLUS
Lv 12经验53% 43游戏 40%完美率 12白金 59金杯 154银杯 545铜杯
405
komachi_____0v0

komachi_____0v0

cn
Lv 12经验52% 35游戏 51%完美率 12白金 74金杯 187银杯 386铜杯
406
yanwenkun

yanwenkun

cn
Lv 12经验52% 146游戏 13%完美率 2白金 35金杯 174银杯 763铜杯
407
short_starbucks

short_starbucks

cn
Lv 12经验52% 22游戏 92%完美率 12白金 70金杯 181银杯 419铜杯
408
jerrylee0320

jerrylee0320

cn
Lv 12经验52% 45游戏 42%完美率 7白金 53金杯 142银杯 659铜杯
409
zou128865

zou128865

cn
Lv 12经验51% 73游戏 24%完美率 7白金 45金杯 129银杯 728铜杯
410
woxinruren

WOXINRUREN

cn
Lv 12经验49% 23游戏 89%完美率 14白金 64金杯 163银杯 453铜杯
411
waltkung

WaltKung

cn
Lv 12经验49% 18游戏 100%完美率 16白金 55金杯 157银杯 494铜杯
412
cacata-neo-siry

cacata-Neo-Siry

cn
Lv 12经验48% 27游戏 69%完美率 13白金 61金杯 134银杯 536铜杯
413
chc_2017

chc_2017

cn PLUS
Lv 12经验48% 24游戏 66%完美率 13白金 51金杯 184银杯 494铜杯
414
l411124633

l411124633

cn PLUS
Lv 12经验47% 38游戏 45%完美率 12白金 96金杯 125银杯 352铜杯
415
asukagogogo

asukaGoGoGo

cn
Lv 12经验47% 43游戏 39%完美率 6白金 35金杯 182银杯 672铜杯
416
szp990806

szp990806

cn
Lv 12经验46% 27游戏 61%完美率 14白金 52金杯 166银杯 502铜杯
T