193
weng765

weng765

cn
Lv 15经验27% 154游戏 24%完美率 3白金 72金杯 309银杯 1726铜杯
194
nick_gang

nick_gang

cn PLUS
Lv 15经验26% 101游戏 38%完美率 19白金 98金杯 366银杯 1261铜杯
195
ryan7yin

Ryan7Yin

cn
Lv 15经验23% 38游戏 80%完美率 28白金 111金杯 321银杯 1149铜杯
196
lozard_0

Lozard_0

cn
Lv 15经验21% 65游戏 51%完美率 25白金 103金杯 390银杯 1083铜杯
197
qj563345

QJ563345

cn
Lv 15经验17% 47游戏 50%完美率 25白金 90金杯 342银杯 1238铜杯
198
dogy0928600

Dogy0928600

cn
Lv 15经验15% 80游戏 40%完美率 17白金 76金杯 338银杯 1412铜杯
199
liarthur

liarthur

cn PLUS
Lv 15经验14% 59游戏 65%完美率 26白金 104金杯 329银杯 1148铜杯
200
hlejrmo

hLeJrMo

cn PLUS
Lv 15经验13% 56游戏 62%完美率 26白金 112金杯 321银杯 1112铜杯
201
syQQQ7970

syQQQ7970

cn PLUS
Lv 15经验9% 132游戏 29%完美率 22白金 118金杯 298银杯 1150铜杯
202
myy0612

myy0612

cn
Lv 15经验8% 46游戏 75%完美率 31白金 184金杯 357银杯 524铜杯
203
you-can-you-up-

you-can-you-up-

cn
Lv 15经验7% 191游戏 17%完美率 16白金 75金杯 294银杯 1478铜杯
204
rpprpro

RPPRPRO

cn
Lv 15经验5% 0游戏 0%完美率 8白金 59金杯 327银杯 1591铜杯
205
playman1016

Playman1016

cn
Lv 15经验4% 51游戏 64%完美率 26白金 107金杯 280银杯 1174铜杯
206
pphetro

pphetro

cn
Lv 15经验3% 115游戏 29%完美率 14白金 79金杯 300银杯 1443铜杯
207
miaoshav5

MiaoShaV5

cn
Lv 15经验3% 94游戏 34%完美率 20白金 89金杯 339银杯 1232铜杯
208
zhxin7

zhxin7

cn
Lv 15经验2% 79游戏 40%完美率 21白金 90金杯 312银杯 1266铜杯
209
nnycm

NNYCM

cn PLUS
Lv 15经验2% 36游戏 78%完美率 28白金 95金杯 306银杯 1160铜杯
210
yurimer

yurimer

cn
Lv 15经验1% 77游戏 57%完美率 21白金 149金杯 265银杯 999铜杯
211
arthurpenlong

ArthurPenLong

cn
Lv 15经验1% 69游戏 49%完美率 27白金 177金杯 222银杯 844铜杯
212
xiaomaoer95

xiaomaoer95

cn PLUS
Lv 14经验97% 36游戏 94%完美率 34白金 254金杯 246银杯 228铜杯
213
v587j

v587j

cn PLUS
Lv 14经验97% 0游戏 0%完美率 25白金 91金杯 334银杯 1138铜杯
214
kin_0305

kin_0305

cn
Lv 14经验95% 53游戏 63%完美率 30白金 148金杯 384银杯 627铜杯
215
malalin

Malalin

cn PLUS
Lv 14经验92% 43游戏 98%完美率 27白金 127金杯 314银杯 914铜杯
216
lycs19810729

lycs19810729

cn PLUS
Lv 14经验90% 41游戏 77%完美率 29白金 89金杯 336银杯 1063铜杯
217
yokia723

Yokia723

cn PLUS
Lv 14经验88% 43游戏 76%完美率 26白金 91金杯 349银杯 1050铜杯
218
abrahamwu97

AbrahamWu97

cn PLUS
Lv 14经验87% 76游戏 46%完美率 20白金 106金杯 310银杯 1104铜杯
219
ctlanyu

CTlanyu

cn PLUS
Lv 14经验83% 150游戏 23%完美率 14白金 80金杯 290银杯 1353铜杯
220
liuxu840304

liuxu840304

cn
Lv 14经验83% 46游戏 80%完美率 28白金 126金杯 292银杯 904铜杯
221
newby0077

NewBy0077

cn PLUS
Lv 14经验83% 100游戏 19%完美率 24白金 156金杯 284银杯 784铜杯
222
gamer-420x

gamer-420X

cn
Lv 14经验82% 32游戏 98%完美率 31白金 250金杯 195银杯 313铜杯
223
xiaoheimi707

xiaoheimi707

cn
Lv 14经验82% 106游戏 31%完美率 28白金 153金杯 379银杯 560铜杯
224
dreamer--liu

Dreamer--Liu

cn PLUS
Lv 14经验78% 60游戏 53%完美率 24白金 104金杯 322银杯 994铜杯
T