33
cyuhexiao

cyuhexiao

hk PLUS
Lv 64经验17% 683游戏 69%完美率 339白金 1970金杯 4114银杯 9869铜杯
34
freeman225

freeman225

hk PLUS
Lv 62经验34% 465游戏 96%完美率 363白金 1636金杯 4207银杯 10174铜杯
35
snake841224

snake841224

hk PLUS
Lv 61经验38% 525游戏 85%完美率 355白金 1759金杯 4318银杯 8676铜杯
36
XePtF6

XePtF6

hk PLUS
Lv 61经验13% 463游戏 88%完美率 350白金 1500金杯 4448银杯 9859铜杯
37
IsamuYu

IsamuYu

hk PLUS
Lv 60经验81% 708游戏 63%完美率 327白金 1690金杯 4195银杯 9289铜杯
38
fqow

fqow

hk PLUS
Lv 60经验48% 464游戏 99%完美率 337白金 1491金杯 4182银杯 10170铜杯
39
Faster595

Faster595

hk PLUS
Lv 60经验6% 601游戏 72%完美率 336白金 1827金杯 4293银杯 7665铜杯
40
CosplayL

CosplayL

hk PLUS
Lv 58经验85% 502游戏 90%完美率 323白金 1456金杯 4015银杯 9795铜杯
41
Blade_Yu

Blade_Yu

hk PLUS
Lv 58经验36% 483游戏 96%完美率 334白金 1959金杯 4124银杯 6098铜杯
42
FELIX0822

FELIX0822

hk PLUS
Lv 56经验15% 411游戏 96%完美率 305白金 1303金杯 3790银杯 9581铜杯
43
whatthetruth

whatthetruth

hk PLUS
Lv 56经验9% 422游戏 100%完美率 322白金 1888金杯 3645银杯 6117铜杯
44
zane0508

Zane0508

hk PLUS
Lv 55经验85% 452游戏 93%完美率 321白金 1789金杯 3955银杯 5941铜杯
45
LvYou_127

LvYou_127

hk PLUS
Lv 55经验52% 1067游戏 41%完美率 255白金 1393金杯 3771银杯 9257铜杯
46
kingloveanya

kingloveanya

hk PLUS
Lv 55经验30% 376游戏 96%完美率 332白金 1586金杯 3879银杯 6809铜杯
47
linky_ManUtd

linky_ManUtd

hk PLUS
Lv 54经验96% 1612游戏 26%完美率 276白金 1518金杯 3687银杯 8048铜杯
48
Flynon

Flynon

hk PLUS
Lv 54经验70% 503游戏 69%完美率 278白金 1189金杯 3685银杯 9829铜杯
49
albluelucy

albluelucy

hk PLUS
Lv 54经验67% 1077游戏 39%完美率 293白金 1697金杯 3668银杯 6619铜杯
50
yoona-nico

yoona-nico

hk PLUS
Lv 54经验7% 365游戏 94%完美率 326白金 1563金杯 3845银杯 6270铜杯
51
hlx199612

hlx199612

hk PLUS
Lv 53经验84% 415游戏 95%完美率 297白金 1693金杯 3639银杯 6097铜杯
52
wuhusihai

wuhusihai

hk PLUS
Lv 53经验55% 361游戏 97%完美率 314白金 1496金杯 3637银杯 6883铜杯
53
Guo_chen

Guo_chen

hk
Lv 53经验25% 325游戏 100%完美率 325白金 1508金杯 3819银杯 6116铜杯
54
ghxazhy22123

ghxazhy22123

hk PLUS
Lv 52经验78% 373游戏 94%完美率 304白金 1409金杯 3792银杯 6707铜杯
55
PS_Vigoss

PS_Vigoss

hk PLUS
Lv 52经验5% 371游戏 98%完美率 281白金 1290金杯 3367银杯 8056铜杯
56
Alveelsera

Alveelsera

hk PLUS
Lv 51经验97% 428游戏 82%完美率 273白金 1191金杯 3351银杯 8728铜杯
57
Suhuanzhen789

Suhuanzhen789

hk PLUS
Lv 51经验40% 372游戏 98%完美率 247白金 1298金杯 3197银杯 8325铜杯
58
ljsjw110

ljsjw110

hk PLUS
Lv 51经验39% 441游戏 75%完美率 287白金 1328金杯 3436银杯 7179铜杯
59
wayus

wayus

hk PLUS
Lv 50经验86% 353游戏 92%完美率 290白金 1440金杯 3539银杯 5913铜杯
60
jov14n

jov14n

hk PLUS
Lv 50经验56% 399游戏 76%完美率 275白金 1088金杯 3278银杯 8523铜杯
61
BabyBaiCai

BabyBaiCai

hk PLUS
Lv 50经验56% 392游戏 98%完美率 251白金 1249金杯 3286银杯 7829铜杯
62
tinsing

tinsing

hk PLUS
Lv 49经验88% 359游戏 96%完美率 271白金 1110金杯 3006银杯 8530铜杯
63
Ponfee_D

Ponfee_D

hk PLUS
Lv 49经验39% 468游戏 74%完美率 266白金 1403金杯 3308银杯 5907铜杯
64
Cramsbh

Cramsbh

hk PLUS
Lv 49经验36% 1287游戏 24%完美率 199白金 1091金杯 2989银杯 9197铜杯
T