33
cyuhexiao

cyuhexiao

hk PLUS
Lv 64经验8% 683游戏 69%完美率 338白金 1964金杯 4107银杯 9868铜杯
34
freeman225

freeman225

hk PLUS
Lv 62经验24% 464游戏 96%完美率 362白金 1631金杯 4201银杯 10164铜杯
35
snake841224

snake841224

hk PLUS
Lv 61经验27% 523游戏 85%完美率 354白金 1750金杯 4315银杯 8672铜杯
36
XePtF6

XePtF6

hk PLUS
Lv 61经验13% 463游戏 88%完美率 350白金 1500金杯 4448银杯 9859铜杯
37
IsamuYu

IsamuYu

hk PLUS
Lv 60经验81% 708游戏 63%完美率 327白金 1690金杯 4195银杯 9289铜杯
38
fqow

fqow

hk PLUS
Lv 60经验33% 463游戏 99%完美率 335白金 1485金杯 4169银杯 10158铜杯
39
Faster595

Faster595

hk PLUS
Lv 60经验3% 600游戏 72%完美率 336白金 1827金杯 4291银杯 7644铜杯
40
CosplayL

CosplayL

hk PLUS
Lv 58经验85% 502游戏 90%完美率 323白金 1456金杯 4015银杯 9795铜杯
41
Blade_Yu

Blade_Yu

hk PLUS
Lv 58经验13% 481游戏 96%完美率 332白金 1941金杯 4124银杯 6078铜杯
42
FELIX0822

FELIX0822

hk PLUS
Lv 56经验8% 410游戏 96%完美率 305白金 1303金杯 3787银杯 9536铜杯
43
whatthetruth

whatthetruth

hk PLUS
Lv 55经验87% 421游戏 100%完美率 320白金 1876金杯 3628银杯 6100铜杯
44
zane0508

Zane0508

hk PLUS
Lv 55经验68% 450游戏 93%完美率 321白金 1782金杯 3934银杯 5910铜杯
45
kingloveanya

kingloveanya

hk PLUS
Lv 55经验30% 376游戏 96%完美率 332白金 1586金杯 3879银杯 6809铜杯
46
LvYou_127

LvYou_127

hk PLUS
Lv 55经验25% 1064游戏 41%完美率 253白金 1376金杯 3760银杯 9226铜杯
47
linky_ManUtd

linky_ManUtd

hk PLUS
Lv 54经验96% 1612游戏 26%完美率 276白金 1518金杯 3687银杯 8048铜杯
48
Flynon

Flynon

hk PLUS
Lv 54经验69% 502游戏 69%完美率 278白金 1189金杯 3685银杯 9825铜杯
49
albluelucy

albluelucy

hk PLUS
Lv 54经验66% 1074游戏 39%完美率 293白金 1697金杯 3667银杯 6611铜杯
50
hlx199612

hlx199612

hk PLUS
Lv 53经验81% 414游戏 95%完美率 297白金 1693金杯 3635银杯 6083铜杯
51
yoona-nico

yoona-nico

hk PLUS
Lv 53经验58% 361游戏 94%完美率 322白金 1533金杯 3816银杯 6231铜杯
52
wuhusihai

wuhusihai

hk PLUS
Lv 53经验55% 361游戏 97%完美率 314白金 1496金杯 3637银杯 6883铜杯
53
Guo_chen

Guo_chen

hk
Lv 53经验25% 325游戏 100%完美率 325白金 1508金杯 3819银杯 6116铜杯
54
ghxazhy22123

ghxazhy22123

hk PLUS
Lv 52经验74% 373游戏 94%完美率 304白金 1408金杯 3789银杯 6690铜杯
55
PS_Vigoss

PS_Vigoss

hk PLUS
Lv 51经验98% 370游戏 98%完美率 281白金 1288金杯 3358银杯 8038铜杯
56
Alveelsera

Alveelsera

hk PLUS
Lv 51经验95% 426游戏 82%完美率 273白金 1191金杯 3350银杯 8713铜杯
57
ljsjw110

ljsjw110

hk PLUS
Lv 51经验39% 441游戏 75%完美率 287白金 1328金杯 3436银杯 7179铜杯
58
Suhuanzhen789

Suhuanzhen789

hk PLUS
Lv 51经验32% 372游戏 98%完美率 246白金 1293金杯 3196银杯 8314铜杯
59
wayus

wayus

hk PLUS
Lv 50经验86% 353游戏 92%完美率 290白金 1440金杯 3539银杯 5913铜杯
60
jov14n

jov14n

hk PLUS
Lv 50经验56% 399游戏 76%完美率 275白金 1088金杯 3278银杯 8523铜杯
61
BabyBaiCai

BabyBaiCai

hk PLUS
Lv 50经验53% 392游戏 98%完美率 251白金 1247金杯 3286银杯 7827铜杯
62
tinsing

tinsing

hk PLUS
Lv 49经验88% 359游戏 96%完美率 271白金 1110金杯 3006银杯 8530铜杯
63
Ponfee_D

Ponfee_D

hk PLUS
Lv 49经验39% 468游戏 74%完美率 266白金 1403金杯 3308银杯 5907铜杯
64
Cramsbh

Cramsbh

hk PLUS
Lv 49经验23% 1284游戏 24%完美率 199白金 1091金杯 2977银杯 9138铜杯
T