33
Liang-Maki

Liang-Maki

hk PLUS
Lv 70经验1% 585游戏 94%完美率 421白金 1986金杯 4911银杯 11080铜杯
34
XePtF6

XePtF6

hk PLUS
Lv 69经验66% 545游戏 87%完美率 416白金 1829金杯 5109银杯 11458铜杯
35
kila_0705

kila_0705

hk PLUS
Lv 68经验85% 552游戏 98%完美率 410白金 2168金杯 4778银杯 9618铜杯
36
MIKU8808

MIKU8808

hk
Lv 67经验78% 542游戏 92%完美率 418白金 1951金杯 5046银杯 9574铜杯
37
leilei1983520

leilei1983520

hk PLUS
Lv 67经验60% 512游戏 91%完美率 426白金 2121金杯 4660银杯 9109铜杯
38
aresye65

Aresye65

hk PLUS
Lv 67经验46% 465游戏 100%完美率 394白金 1980金杯 4871银杯 9829铜杯
39
fqow

fqow

hk PLUS
Lv 67经验30% 548游戏 98%完美率 381白金 1693金杯 4760银杯 11821铜杯
40
day4nightxx

Day4NightXX

hk PLUS
Lv 67经验7% 472游戏 98%完美率 444白金 2433金杯 4459银杯 7075铜杯
41
freeman225

freeman225

hk PLUS
Lv 66经验41% 500游戏 96%完美率 393白金 1771金杯 4539银杯 11058铜杯
42
hlx199612

hlx199612

hk PLUS
Lv 66经验10% 525游戏 98%完美率 398白金 2264金杯 4621银杯 7667铜杯
43
Faster595

Faster595

hk PLUS
Lv 65经验5% 646游戏 73%完美率 377白金 2109金杯 4614银杯 8161铜杯
44
snake841224

snake841224

hk PLUS
Lv 64经验86% 566游戏 84%完美率 383白金 1904金杯 4559银杯 9302铜杯
45
nicole_qian

nicole_qian

hk PLUS
Lv 64经验81% 581游戏 87%完美率 351白金 1746金杯 4616银杯 10493铜杯
46
Blade_Yu

Blade_Yu

hk PLUS
Lv 63经验8% 527游戏 96%完美率 371白金 2208金杯 4457银杯 6642铜杯
47
Ponfee_D

Ponfee_D

hk PLUS
Lv 62经验91% 587游戏 81%完美率 373白金 1962金杯 4442银杯 8012铜杯
48
albluelucy

albluelucy

hk PLUS
Lv 62经验56% 1354游戏 37%完美率 347白金 2033金杯 4251银杯 8048铜杯
49
IsamuYu

IsamuYu

hk PLUS
Lv 62经验48% 754游戏 61%完美率 337白金 1729金杯 4332银杯 9776铜杯
50
tinsing

tinsing

hk PLUS
Lv 62经验10% 468游戏 97%完美率 370白金 1700金杯 3974银杯 10014铜杯
51
CosplayL

CosplayL

hk PLUS
Lv 61经验80% 527游戏 91%完美率 346白金 1557金杯 4253银杯 10404铜杯
52
ZhangZong8598

ZhangZong8598

hk PLUS
Lv 61经验70% 458游戏 88%完美率 376白金 2186金杯 3859银杯 6991铜杯
53
E5830-9f10

E5830-9f10

hk PLUS
Lv 61经验55% 413游戏 94%完美率 388白金 2030金杯 4217银杯 6965铜杯
54
PS_Vigoss

PS_Vigoss

hk PLUS
Lv 61经验9% 441游戏 99%完美率 348白金 1668金杯 4084银杯 9579铜杯
55
gmh490218032

gmh490218032

hk PLUS
Lv 60经验93% 484游戏 93%完美率 346白金 1830金杯 4249银杯 8195铜杯
56
yoona-nico

yoona-nico

hk PLUS
Lv 59经验98% 411游戏 96%完美率 374白金 1809金杯 4338银杯 7172铜杯
57
lyplyp_lll

lyplyp_lll

hk PLUS
Lv 59经验95% 408游戏 99%完美率 347白金 1754金杯 4103银杯 8273铜杯
58
zhouzihao717

zhouzihao717

hk PLUS
Lv 59经验80% 122游戏 59%完美率 313白金 1544金杯 4211银杯 9631铜杯
59
LvYou_127

LvYou_127

hk PLUS
Lv 59经验60% 1183游戏 41%完美率 279白金 1505金杯 4076银杯 10409铜杯
60
nozomi_sakura

Nozomi_Sakura

hk PLUS
Lv 59经验35% 438游戏 100%完美率 327白金 1146金杯 4074银杯 11819铜杯
61
leet_z

LeeT_Z

hk PLUS
Lv 58经验92% 376游戏 100%完美率 364白金 1817金杯 4079银杯 7053铜杯
62
Flynon

Flynon

hk PLUS
Lv 58经验71% 561游戏 69%完美率 299白金 1329金杯 4032银杯 10719铜杯
63
gamehujun

gamehujun

hk PLUS
Lv 57经验48% 520游戏 89%完美率 319白金 1901金杯 3929银杯 6428铜杯
64
wuhusihai

wuhusihai

hk PLUS
Lv 57经验17% 391游戏 97%完美率 345白金 1656金杯 3953银杯 7335铜杯
T