Farming Simulator 19

PS4《模拟农场19》中文奖杯列表

白1 金6 银11 铜6 总24 点数1140 3125人玩过 麻烦  24.93%完美

korostone20

完成度 24/24
5月7日首个杯 5月12日最后杯 4.9天总耗时

Farming Simulator 19

白1 金6 银11 铜6 总24

#1 坚持到底 26 Tips

收集所有的奖杯
05-12
19:24
0.50% 极为珍贵

#2 长时间游戏 (长时间游玩) 5 Tips

在单个存档中游戏时间达 10 小时
在一个存档位内总共游玩10小时。
05-08
17:23
20.70% 珍贵

#3 获利的劳工 3 Tips

银行账户有 1 千万的存款
05-09
16:41
17.90% 珍贵

#4 一件好事 1 Tips

完成 1 个任务
05-07
22:12
19.40% 珍贵

#5 及时帮忙

完成 50 个任务
05-12
14:02
1.80% 极为珍贵

#6 传说般的助手 14 Tips

完成 100 个任务
05-12
19:24
1.10% 极为珍贵

#7 后院园丁 2 Tips

耕耘 1 公顷
05-07
23:15
25.60% 珍贵

#8 从小事开始

播种 1 公顷
05-07
21:22
28.60% 珍贵

#9 高兴的作物 1 Tips

施肥 1 公顷
05-08
14:57
23.10% 珍贵

#10 种瓜得瓜 1 Tips

收割 1 公顷
05-07
23:20
31.60% 珍贵

#11 狂热的农夫

耕种 10 公顷
05-10
23:11
12.50% 非常珍贵

#12 作物丰收

播种 10 公顷
05-09
20:40
15.20% 珍贵

#13 快乐的作物

施肥 10 公顷
05-10
16:22
14.60% 非常珍贵

#14 丰收

收割 10 公顷
05-10
18:07
16.50% 珍贵

#15 耕作首长

耕种 100 公顷
05-11
15:56
3.20% 极为珍贵

#16 播种狂魔

播种 100 公顷
05-11
03:52
4.70% 极为珍贵

#17 狂喜的作物 1 Tips

施肥 100 公顷
05-11
03:32
5.90% 非常珍贵

#18 大丰收 10 Tips

收割 100 公顷
05-11
14:27
5.20% 非常珍贵

#19 就知道这样! 1 Tips

砍伐 1 棵树
05-09
15:17
25.20% 珍贵

#20 更多木材! 2 Tips

砍伐 25 棵树
05-09
17:56
7.90% 非常珍贵

#21 牛奶巨头 (牛奶大亨) 8 Tips

饲养 20 头奶牛
繁殖20头牛
05-11
21:44
1.60% 极为珍贵

#22 羊毛司令 (羊毛司令) 2 Tips

饲养 30 头绵羊
繁殖30只羊
05-11
21:26
1.20% 极为珍贵

#23 粉红成长者 (粉红成长者) 2 Tips

饲养 50 头生猪
繁殖50头猪
05-11
04:08
2.60% 极为珍贵

#24 鸡蛋大王 (鸡蛋大王) 1 Tips

饲养 100 只鸡
繁殖100只鸡
05-11
18:13
3.00% 极为珍贵
关联游戏
查看全部相关讨论
查看全部相关游列
查看全部最近玩过的
T