Farming Simulator 19

PS4《模拟农场19》中文奖杯列表

白1 金6 银11 铜6 总24 点数1140 3286人玩过 麻烦  24.71%完美

noire74

完成度 24/24
5月13日首个杯 5月29日最后杯 15.9天总耗时

Farming Simulator 19

白1 金6 银11 铜6 总24

#1 坚持到底 26 Tips

收集所有的奖杯
05-29
19:24
0.50% 极为珍贵

#2 长时间游戏 (长时间游玩) 5 Tips

在单个存档中游戏时间达 10 小时
在一个存档位内总共游玩10小时。
05-29
18:37
21.10% 珍贵

#3 获利的劳工 3 Tips

银行账户有 1 千万的存款
05-13
21:53
18.30% 珍贵

#4 一件好事 1 Tips

完成 1 个任务
05-29
18:39
19.60% 珍贵

#5 及时帮忙

完成 50 个任务
05-29
18:39
1.80% 极为珍贵

#6 传说般的助手 14 Tips

完成 100 个任务
05-29
18:39
1.10% 极为珍贵

#7 后院园丁 2 Tips

耕耘 1 公顷
05-29
19:11
26.00% 珍贵

#8 从小事开始

播种 1 公顷
05-29
18:47
28.90% 珍贵

#9 高兴的作物 1 Tips

施肥 1 公顷
05-29
18:47
23.40% 珍贵

#10 种瓜得瓜 1 Tips

收割 1 公顷
05-29
18:45
32.00% 珍贵

#11 狂热的农夫

耕种 10 公顷
05-29
19:11
12.70% 非常珍贵

#12 作物丰收

播种 10 公顷
05-29
18:47
15.40% 珍贵

#13 快乐的作物

施肥 10 公顷
05-29
18:47
14.80% 非常珍贵

#14 丰收

收割 10 公顷
05-29
18:45
16.80% 珍贵

#15 耕作首长

耕种 100 公顷
05-29
19:11
3.30% 极为珍贵

#16 播种狂魔

播种 100 公顷
05-29
18:47
4.80% 极为珍贵

#17 狂喜的作物 1 Tips

施肥 100 公顷
05-29
18:47
5.90% 非常珍贵

#18 大丰收 10 Tips

收割 100 公顷
05-29
18:45
5.30% 非常珍贵

#19 就知道这样! 1 Tips

砍伐 1 棵树
05-29
18:33
25.60% 珍贵

#20 更多木材! 2 Tips

砍伐 25 棵树
05-29
18:33
8.00% 非常珍贵

#21 牛奶巨头 (牛奶大亨) 8 Tips

饲养 20 头奶牛
繁殖20头牛
05-29
19:24
1.70% 极为珍贵

#22 羊毛司令 (羊毛司令) 2 Tips

饲养 30 头绵羊
繁殖30只羊
05-29
19:07
1.20% 极为珍贵

#23 粉红成长者 (粉红成长者) 2 Tips

饲养 50 头生猪
繁殖50头猪
05-13
23:26
2.70% 极为珍贵

#24 鸡蛋大王 (鸡蛋大王) 1 Tips

饲养 100 只鸡
繁殖100只鸡
05-13
23:21
3.10% 极为珍贵
关联游戏
查看全部相关讨论
查看全部相关游列
查看全部最近玩过的
T