CccchonG Lv 999经验0% None所在服排名
CccchonG 排名第37
白1362 金7613 银13796 铜28460
1774总游戏 1751完美数 59坑数 96.63完成率 51231总奖杯
A Way Out

逃出生天

PS42022-12-04 14:17
1.2天总耗时 容易55%完美
100%
白1 金10 银4 铜0
Pachi Pachi on a roll

Pachi Pachi on a roll

PSV2022-03-28 22:27
17秒总耗时 普通39.29%完美
100%
白1 金8 银4 铜10
Takotan

Takotan

PSV2022-03-28 22:27
10秒总耗时 容易59.7%完美
100%
白1 金10 银4 铜0
Mushroom Heroes

Mushroom Heroes

PSV2022-03-28 22:27
7秒总耗时 普通35.59%完美
100%
白1 金11 银1 铜0
XENO CRISIS

XENO CRISIS

PSV2022-03-28 22:27
18秒总耗时 普通38.46%完美
100%
白1 金5 银12 铜14
アイキス

アイキス

PSVPS42022-03-28 22:27
16秒总耗时 极易77.54%完美
100%
白1 金9 银6 铜4
梦・现Re:After

梦现 Re:After

PSVPS42022-03-28 22:27
16秒总耗时 极易80.8%完美
100%
白1 金8 银4 铜9
恋する乙女と守護の楯~薔薇の聖母~

恋する乙女と守護の楯~薔薇の聖母~

PSVPS42022-03-28 22:27
12秒总耗时 极易71.25%完美
100%
白1 金9 银5 铜2
Wizards of Brandel

Wizards of Brandel

PSVPS42022-03-28 22:27
23秒总耗时 容易42.86%完美
100%
白1 金6 银8 铜18
IxSHE Tell

IxSHE Tell

PSVPS42022-03-28 22:27
10秒总耗时 极易73.23%完美
100%
白1 金9 银5 铜0
神凪ノ杜 五月雨綴り

神凪ノ杜 五月雨綴り

PSV2022-03-28 22:27
32秒总耗时 容易54.62%完美
100%
白1 金2 银10 铜32
your diary +

your diary +

PSVPS42022-03-28 22:27
12秒总耗时 极易72.8%完美
100%
白1 金8 银7 铜2
梦・现Re:Master

梦现 Re:Master

PSVPS42022-03-28 22:26
20秒总耗时 极易72.58%完美
100%
白1 金8 银5 铜11
告别回忆 -无垢少女- 致最爱的你

秋之回忆 -无垢少女- 致最爱的你

PSV2022-03-28 22:26
17秒总耗时 极易60.45%完美
100%
白1 金7 银9 铜5
EVE rebirth terror

EVE rebirth terror

PSV2022-03-28 22:26
27秒总耗时 极易61.15%完美
100%
白1 金5 银12 铜16
リンク絵 Link-a-Pix Deluxe

リンク絵 Link-a-Pix Deluxe

PSV2022-03-28 22:26
11秒总耗时 容易51.02%完美
100%
白1 金7 银11 铜4
Miles & Kilo

Miles & Kilo

PSV2022-03-28 22:26
11秒总耗时 容易40.54%完美
100%
白1 金9 银5 铜6
METAGAL

METAGAL

PSV2022-03-28 22:26
9秒总耗时 容易54.13%完美
100%
白1 金9 银6 铜4
DISTRAINT: Deluxe Edition

DISTRAINT: Deluxe Edition

PSV2022-03-28 22:26
14秒总耗时 容易53.41%完美
100%
白1 金10 银4 铜2
Task Force Kampas

坎帕斯特遣队 日版  日文 

PSV2022-03-28 22:26
12秒总耗时 极易61.68%完美
100%
白1 金7 银14 铜0
アエリアル・ライフ

アエリアル・ライフ

PSVPS42022-03-28 22:26
12秒总耗时 极易81.36%完美
100%
白0 金0 银6 铜8
Habroxia

Habroxia

PSV2022-03-28 22:26
18秒总耗时 极易67.68%完美
100%
白1 金6 银8 铜16
幻想牢獄のカレイドスコープ

幻想牢獄のカレイドスコープ

PSVPS42022-03-28 22:26
22秒总耗时 极易78.16%完美
100%
白1 金3 银24 铜1
Devious Dungeon 2

地牢混战2

PSV2022-03-28 22:26
13秒总耗时 极易72.44%完美
100%
白1 金8 银5 铜12
白衣性恋愛症候群 RE:Therapy

白衣性恋愛症候群 RE:Therapy

PSV2022-03-28 22:25
25秒总耗时 容易60%完美
100%
白1 金6 银6 铜21
Frane: Dragons' Odyssey

Frane: Dragons' Odyssey

PSVPS42022-03-28 22:25
19秒总耗时 普通27.66%完美
100%
白1 金5 银16 铜3
Asdivine Dios

Asdivine Dios

PSVPS42022-03-28 22:25
18秒总耗时 普通39.77%完美
100%
白1 金7 银10 铜3
Bonds of the Skies

Bonds of the Skies

PSVPS42022-03-28 22:25
16秒总耗时 容易56.06%完美
100%
白1 金6 银11 铜6
フルキス

フルキス

PSVPS42022-03-28 22:25
17秒总耗时 极易79.34%完美
100%
白1 金8 银7 铜2
この素晴らしい世界に祝福を!~希望の迷宮と集いし冒険者たち~

为美好的世界献上祝福!希望的迷宫与集结的冒险者们

PSVPS42022-03-28 22:25
42秒总耗时 容易49.17%完美
100%
白1 金3 银12 铜28
T