iVanccchou Lv 428经验11% 3507所在服排名
iVanccchou PLUS排名第3507
白141 金954 银1009 铜1964
147总游戏 126完美数 2坑数 95.89完成率 4068总奖杯
剑星

剑星

PS505-02 00:25
2天总耗时 容易45.65%完美
7%
白0 金0 银0 铜5
潜水员戴夫

潜水员戴夫

PS504-26 21:52
9天总耗时 容易44.36%完美
100%
白1 金2 银15 铜26
潜水员戴夫

潜水员戴夫

PS404-26 20:49
9.9天总耗时 容易57.42%完美
100%
白1 金2 银15 铜26
STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN

最终幻想起源 天堂的陌生人 港版  中文 

PS504-16 01:32
4.7小时总耗时 困难13.5%完美
3%
白0 金0 银0 铜4
Granblue Fantasy: Relink

碧蓝幻想 Relink

PS503-25 00:14
2秒总耗时 容易45.61%完美
100%
白1 金2 银7 铜44
Granblue Fantasy: Relink

碧蓝幻想 Relink

PS403-24 23:24
25.1天总耗时 容易43.19%完美
100%
白1 金2 银7 铜44
Tails Of Iron

钢铁之尾

PS502-28 00:58
1.2个月总耗时 噩梦3.9%完美
96%
白1 金7 银12 铜13
Tails Of Iron

钢铁之尾

PS402-28 00:23
1.4个月总耗时 困难7.61%完美
96%
白1 金7 银12 铜13
Carto

无尽旅图

PS402-28 00:09
2.5天总耗时 极易67.27%完美
100%
白1 金9 银5 铜5
Omno

Omno

PS402-25 00:29
27.2天总耗时 极易82.8%完美
100%
白1 金8 银9 铜4
Endling

终焉 永恒灭绝

PS502-22 21:55
4.9天总耗时 容易53.39%完美
100%
白1 金7 银8 铜12
Endling

终焉 永恒灭绝

PS402-17 23:17
4天总耗时 极易65.55%完美
100%
白1 金7 银8 铜12
Unpacking

拆箱 美版  港版  中文 

PS502-12 00:39
2.1天总耗时 极易80.74%完美
100%
白1 金6 银9 铜10
Unpacking

拆箱 美版  中文 

PS402-09 00:34
4天总耗时 极易88.82%完美
100%
白1 金6 银9 铜10
Rogue Explorer

盗贼探险家

PS502-04 20:54
1.1天总耗时 极易87.5%完美
100%
白1 金10 银5 铜0
Rogue Explorer

盗贼探险家

PS402-04 01:14
6.9小时总耗时 极易88.89%完美
100%
白1 金10 银5 铜0
Rogue Explorer

盗贼探险家

PS502-03 18:03
52.9分钟总耗时 极易87.31%完美
100%
白1 金10 银5 铜0
Rogue Explorer

盗贼探险家

PS402-03 17:07
15.3小时总耗时 极易89.84%完美
100%
白1 金10 银5 铜0
Pacmaga 2

Pacmaga 2

PS502-02 00:27
6分钟总耗时 极易88.44%完美
100%
白1 金9 银3 铜10
Pacmaga 2

Pacmaga 2

PS402-02 00:17
2.3分钟总耗时 神作91.97%完美
100%
白1 金9 银3 铜10
Pacmaga

Pacmaga

PS502-02 00:14
3.3分钟总耗时 极易89.25%完美
100%
白1 金9 银3 铜10
Pacmaga

Pacmaga

PS402-02 00:10
6.2分钟总耗时 神作92.22%完美
100%
白1 金9 银3 铜10
Frogo 3

Frogo 3

PS402-01 22:55
2.4分钟总耗时 神作93.18%完美
100%
白1 金0 银0 铜70
Frogo 2

Frogo 2

PS502-01 22:52
1.2分钟总耗时 神作92.09%完美
100%
白1 金8 银9 铜4
Frogo 2

Frogo 2

PS402-01 22:44
1.2分钟总耗时 神作91.6%完美
100%
白1 金8 银9 铜4
Frogo

Frogo

PS502-01 22:29
1.9分钟总耗时 神作90.51%完美
100%
白1 金10 银4 铜2
Frogo

Frogo

PS402-01 22:27
1.6分钟总耗时 神作92.14%完美
100%
白1 金10 银4 铜2
Pretty Bird 8

Pretty Bird 8

PS501-31 22:29
1.2分钟总耗时 神作90.91%完美
100%
白1 金7 银5 铜18
Pretty Bird 8

Pretty Bird 8

PS401-31 22:28
1.5分钟总耗时 神作92.78%完美
100%
白1 金7 银5 铜18
Pretty Bird 7

Pretty Bird 7

PS501-31 22:25
1.1分钟总耗时 神作95.12%完美
100%
白1 金7 银5 铜18
T