Law_2Ds Lv 999经验0% None所在服排名
Law_2Ds PLUS排名第18
白2760 金14904 银27662 铜64458
3429总游戏 2512完美数 10坑数 99.16完成率 109784总奖杯
The Complex

复体

PS5昨天 22:32
2.8小时总耗时 极易75.23%完美
100%
白1 金6 银14 铜0
The Mermaid of Zennor

The Mermaid of Zennor

PS4昨天 22:17
1.3分钟总耗时 极易66.67%完美
100%
白1 金11 银2 铜0
The Mermaid of Zennor

The Mermaid of Zennor

PS4昨天 22:17
1.4分钟总耗时 极易70%完美
100%
白1 金11 银2 铜0
The Mermaid of Zennor

The Mermaid of Zennor

PS5昨天 22:13
55秒总耗时 极易72.73%完美
100%
白1 金11 银2 铜0
The Mermaid of Zennor

The Mermaid of Zennor

PS5昨天 22:13
54秒总耗时 极易70%完美
100%
白1 金11 银2 铜0
Sweetest Monster

Sweetest Monster

PS4昨天 21:50
1.4分钟总耗时 极易66.67%完美
100%
白1 金11 银0 铜0
Sweetest Monster

Sweetest Monster

PS4昨天 21:50
1.4分钟总耗时 极易62.5%完美
100%
白1 金11 银0 铜0
Sweetest Monster

Sweetest Monster

PS4昨天 21:50
1.5分钟总耗时 容易57.14%完美
100%
白1 金11 银0 铜0
Sweetest Monster

Sweetest Monster

PS4昨天 21:49
1.4分钟总耗时 容易57.14%完美
100%
白1 金11 银0 铜0
Sweetest Monster

Sweetest Monster

PS5昨天 21:43
1.4分钟总耗时 容易57.14%完美
100%
白1 金11 银0 铜0
Sweetest Monster

Sweetest Monster

PS5昨天 21:43
极易62.5%完美
100%
白1 金11 银0 铜0
Sweetest Monster

Sweetest Monster

PS5昨天 21:43
1.4分钟总耗时 极易62.5%完美
100%
白1 金11 银0 铜0
Sweetest Monster

Sweetest Monster

PS5昨天 21:43
1.4分钟总耗时 容易58.33%完美
100%
白1 金11 银0 铜0
SAND LAND

沙漠大冒险

PS4昨天 19:00
42.1分钟总耗时 普通30.77%完美
100%
白1 金2 银8 铜40
SAND LAND

沙漠大冒险

PS5昨天 18:48
普通25.93%完美
100%
白1 金2 银8 铜40
DRAGON BALL XENOVERSE 2

龙珠 超宇宙2

PS5昨天 15:07
53分钟总耗时 普通37.14%完美
100%
白1 金4 银14 铜42
Cat Quest II

猫咪斗恶龙2

PS4前天 13:37
19.9分钟总耗时 容易57.48%完美
100%
白1 金8 银5 铜6
猫咪斗恶龙

猫咪斗恶龙

PS4前天 13:16
13.9小时总耗时 极易71.82%完美
100%
白1 金8 银7 铜7
潜水员戴夫

潜水员戴夫

PS5前天 10:00
3分钟总耗时 普通37.17%完美
100%
白1 金2 银15 铜26
潜水员戴夫

潜水员戴夫

PS4前天 09:56
33秒总耗时 普通36.35%完美
100%
白1 金2 银15 铜26
Tunic

Tunic

PS4前天 09:51
1.1分钟总耗时 极易61.41%完美
100%
白1 金3 银16 铜17
Cult of the Lamb

咩咩启示录

PS53天前 20:51
1.8年总耗时 困难6.46%完美
100%
白1 金4 银21 铜22
Can't Drive This

没技术别开车

PS44天前 22:14
5.1小时总耗时 困难8.05%完美
100%
白1 金3 银9 铜29
ANIMAL WELL

动物井

PS54天前 02:41
7.3天总耗时 麻烦21.8%完美
100%
白1 金8 银7 铜5
Hi-Fi RUSH

完美音浪

PS56天前 15:35
1.6个月总耗时 噩梦4.58%完美
100%
白1 金1 银7 铜63
Miasma Chronicles

迷瘴纪事

PS59天前 18:45
困难6.94%完美
0%
白0 金0 银0 铜0
Warm Snow

暖雪

PS59天前 15:52
极易65.03%完美
0%
白0 金0 银0 铜0
Sifu

师父

PS511天前 23:36
2.2年总耗时 噩梦3.7%完美
100%
白1 金3 银21 铜36
Brotato

土豆兄弟

PS513天前 21:44
9.3天总耗时 容易55.83%完美
100%
白1 金2 银2 铜54
SIFU

师父

PS415天前 15:08
2.3年总耗时 困难8.44%完美
100%
白1 金3 银21 铜36
T