mianhuatangguo Lv 584经验51% 780所在服排名
mianhuatangguo PLUS排名第780
白285 金1567 银2890 铜8256
918总游戏 282完美数 484坑数 37.52完成率 12998总奖杯
Lizard Lady vs the Cats Platinum Edition

Lizard Lady vs the Cats Platinum Edition

PS408-28 12:26
普通35.71%完美
9%
白0 金1 银0 铜0
Ayleouna

Ayleouna

PS408-28 12:24
极易64.95%完美
0%
白0 金0 银0 铜0
Dragons in Space trophies

太空之龙

PS408-28 12:21
普通37.29%完美
9%
白0 金1 银0 铜0
Bird Game +

Bird Game +

PS408-28 12:06
极易85.45%完美
0%
白0 金0 银0 铜0
幻塔

幻塔

PS508-27 21:54
1.6天总耗时 地狱0%完美
2%
白0 金0 银0 铜2
原神

原神

PS508-27 18:11
1.7年总耗时 噩梦4.32%完美
54%
白0 金3 银11 铜36
机战佣兵™VI 境界天火™

装甲核心6 境界天火

PS508-27 00:37
普通29.62%完美
0%
白0 金0 银0 铜0
MELTY BLOOD: TYPE LUMINA

月姬格斗 TYPE LUMINA

PS408-12 00:15
14天总耗时 麻烦18.23%完美
40%
白0 金0 银8 铜12
SnowRunner

雪地奔驰

PS508-07 12:01
38.8分钟总耗时 普通27.47%完美
100%
白1 金4 银13 铜20
SnowRunner

雪地奔驰

PS408-07 11:59
41.7分钟总耗时 普通29.77%完美
100%
白1 金4 银13 铜20
戰國無雙5

战国无双5

PS408-07 11:07
3.8天总耗时 普通30.09%完美
8%
白0 金0 银0 铜6
牧场物语 橄榄镇与希望的大地 SPECIAL

牧场物语 橄榄镇与希望的大地 SPECIAL

PS408-07 10:44
麻烦21.19%完美
0%
白0 金0 银0 铜0
隐龙传:影踪

隐龙传 影踪

PS408-07 10:11
1.6个月总耗时 困难12.15%完美
17%
白0 金0 银0 铜12
Bleach: Brave Souls

死神 勇敢的灵魂

PS408-02 01:26
1天总耗时 容易52.91%完美
100%
白0 金0 银1 铜18
Trek to Yomi

黄泉之路

PS408-01 23:15
1.1分钟总耗时 普通38.02%完美
100%
白1 金5 银14 铜9
エターナルトロフィーセット

エターナルトロフィーセット

PS508-01 18:03
地狱0%完美
0%
白0 金0 银0 铜0
3对3 街头篮球

3对3 街头篮球

PS408-01 17:58
困难8.44%完美
1%
白0 金0 银0 铜1
Mirror 2 Console Edition

Mirror 2

PS507-09 20:41
2.1天总耗时 容易53.33%完美
100%
白1 金3 银13 铜26
A HERO AND A GARDEN

A HERO AND A GARDEN

PS507-08 19:49
56.4分钟总耗时 极易84.21%完美
100%
白1 金10 银5 铜0
A HERO AND A GARDEN

A HERO AND A GARDEN

PS407-08 18:43
37.9分钟总耗时 极易86.99%完美
100%
白1 金10 银5 铜0
FINAL FANTASY XVI

最终幻想16

PS507-07 19:13
容易40.44%完美
0%
白0 金0 银0 铜0
Endling

终焉 永恒灭绝

PS507-07 17:38
容易49.33%完美
0%
白0 金0 银0 铜0
Endling

终焉 永恒灭绝

PS407-07 17:32
容易59%完美
0%
白0 金0 银0 铜0
Carto

Carto

PS407-07 17:10
极易69.02%完美
0%
白0 金0 银0 铜0
Forspoken

魔咒之地

PS506-22 20:46
5个月总耗时 困难12.9%完美
100%
白1 金2 银12 铜47
Digimon Survive

数码宝贝 绝境求生

PS406-21 15:34
容易40.61%完美
0%
白0 金0 银0 铜0
GUNDAM BREAKER 3

高达破坏者3

PSVPS406-03 23:12
1.1个月总耗时 困难7.82%完美
100%
白1 金8 银25 铜22
LocoRoco Midnight Carnival

乐克乐克 午夜嘉年华

PS506-03 20:37
1.3小时总耗时 容易48.72%完美
100%
白1 金10 银4 铜2
LocoRoco Midnight Carnival

乐克乐克 午夜嘉年华

PS406-03 18:59
2小时总耗时 容易52.54%完美
100%
白1 金10 银4 铜2
仁王2

仁王2

PS506-03 15:53
24.3分钟总耗时 麻烦23.12%完美
24%
白0 金0 银0 铜27
T